Terms Of Service

Star-Servers > Terms Of Service

Warning: This content is not yet in your language available.

Algemene Voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie © Star-Servers 2013
Documentdatum: 25-10-2011
Updatedatum: 22-09-2013

Algemeen
1.1 Wij zijn niet in Nederland gehost, wij maken alleen gebruik van een .nl domeinnaam.

2. Toepasselijkheid
2.1 Elke regel in deze Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op de diensten die Star-Servers
voor de consument te bieden heeft, behalve wanneer anders aangegeven.
2.2 Wanneer een consument andere opdrachten aangeeft, zijn deze alleen geldig wanneer dit is bevestigd door een gemachtigd persoon van Star-Servers.
2.3 Star-Servers is gemachtigd om externe partijen in te schakelen wanneer de Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Elke consument heeft recht op een annulering van de diensten na aankoop, binnen 14 dagen kunnen deze ingewisseld worden voor een andere dienst.
3.2 Elke terug storting zal binnen maximaal 30 dagen uitgevoerd worden.
3.3 Star-Servers zal de consument de mogelijkheid bieden om de dienst maandelijks op te zeggen. Echter is de consument verplicht dit 7 dagen voor ingang van de nieuwe contractperiode aan te geven, anders is de consument verplicht de factuur te betalen. Dit geldt niet voor alle diensten, sommige diensten kunnen tot op de ingang van de nieuwe contractperiode opzeggen.
3.4 De consument kan voor maximaal 1 week uitstel van betaling vragen, hierbij kunnen wel €1.5,- aan administratiekosten gerekend worden.
3.5 Contractperiode duurt minimaal 1 maand.
3.6 Een betaling dient binnen maximaal 14 dagen uitgevoerd te worden.

4. De verplichtingen van Star-Servers
4.1 Star-Servers heeft geen toestemming om zonder schriftelijke bevestiging van de consument wijzigingen aan te brengen aan de dienst.
4.2 Star-Servers is verplicht elke dienst op aanvraag zo zorgvuldig mogelijk te kunnen leveren.
4.3 Bij mogelijke storingen is Star-Servers verplicht de klant zo snel mogelijk in te lichten en een tijdsindicatie te geven hoelang de storing kan duren.
4.4 Star-Servers is verplicht op aanvraag van juridische claims een service te beëindigen wanneer deze illegale inhoud bevat.

5. Verplichtingen van de consument
5.1 De consument is verplicht om Star-Servers eventuele contactwijzigingen zoals adressen, namen of telefoonnummers zo snel mogelijk door te geven.
5.2 Star-Servers is gemachtigd diensten te beëindigen of tijdelijk te blokkeren wanneer deze niet op tijd worden betaald, of in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden zoals bij bedreiging, het niet opvolgen van instructies van medewerkers etcetera
5.3 De consument mag geen diensten houden die diensten van andere consumenten kunnen hinderen.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Star-Servers is niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van diensten die aangeboden worden, zoals illegale muziekuitzendingen op onze Streaming Media diensten, of racistische afbeeldingen of teksten op Webhostingpakketten. Star-Servers kan de consument wel op de hoogte stellen en verplichten deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen, of de externe partij contactgegevens te sturen wanneer deze toestemming heeft.
6.2 Voor aansprakelijkheidsproblemen kan een externe partij contact opnemen met [email protected]

7. Ontbinding van de overeenkomst
7.1 Star-Servers is gemachtigd om diensten te annuleren wanneer facturen niet door de consument betaald worden. Ook kan hier eventueel een externe partij voor ingeschakeld worden.
7.2 Wanneer blijkt dat onjuiste persoonsgegevens zijn ingevoerd, is Star-Servers gemachtigd de overeenkomst per direct te beëindigen. Wanneer er in die tijd een onbetaalde factuur in de omloop is, is de consument deze verplicht dan alsnog te betalen.
7.3 Wanneer de consument failliet wordt verklaard, en de factuur daardoor niet kan betalen, wordt de overeenkomst met Star-Servers ontbonden.

8. Prijzen
8.1 Elke prijs getoond op onze website is inclusief de omzetbelasting van 21% btw, behalve wanneer anders vermeld.
8.2 Typefouten in prijzen zijn onder voorbehoud.
8.3 Star-Servers is gemachtigd de prijzen voor zijn diensten elk moment aan te passen.

9. Overmatig gebruik van de diensten
9.1 Wanneer de consument teveel gebruik maakt van een van uw diensten, zoals het dataverkeer, is Star-Servers gemachtigd een extra factuur te sturen voor het teveel gebruikte deel van uw service.

10. Leveringsvoorwaarden
10.1 Wanneer de consument de aanvraag voor een dienst bij Star-Servers heeft ingediend, is de overeenkomst aangemaakt.
10.2 Elke dienst die Star-Servers aanbiedt, zal binnen een 24 uur geleverd worden, tenzij er geen capaciteit is, dit geldt overigens alleen voor betalingen via Mollie en Paypal.

11. Overmacht
11.1 Wanneer er een probleem optreedt zoals brand, datacenter storingen, D(D)oS aanvallen, bedrijfsstoornissen, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting of overstromingen, of in welke andere wijze dan ook, kan er geen schadevergoeding worden gevraagd bij Star-Servers.

12. Veranderingen in Algemene Voorwaarden
12.1 Star-Servers is gemachtigd om de Algemene Voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.
12.2 Wanneer een consument de nieuwe Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan de consument de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden.

13. Overige bepalingen
13.1 Over deze voorwaarden is de Nederlandse Wet van toepassing.
13.2 Verandering in het beheer of de rechtsvorm van Star-Servers heeft geen toepassing op dit document.
13.3 Eventuele geschillen die ontstaan tussen de consument en Star-Servers zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Nederlandse rechters